Ajankohtaista

28.03.2023

Taina Mattila haluaa viedä kestävämpää rakentamista käytäntöön

Taina Mattila haluaa viedä kestävämpää rakentamista käytäntöön

”Työpaikan vaihtaminen HTJ:lle oli minulle iso hyppy tuntemattomaan”, HTJ:n ympäristöasiantuntija Taina Mattila muistelee. Taina loikkasi rakennuttamisen maailmaan vajaa viisi vuotta sitten työskenneltyään sitä ennen suunnittelutehtävissä Destian ympäristö- ja liikennesuunnitteluyksikössä lähes 16 vuotta.

”Rakennuttajakonsultin työ ja työmaalla työskentely tuntui suunnittelutyöhön verrattuna virkistävän konkreettiselta, mikä kiehtoi minua. Kaipasin työhöni sitä, että näen asioiden etenevän työmaalla ja seinien nousevan pystyyn”, hän taustoittaa.

Nyt Taina on ollut HTJ:lla töissä vuodesta 2018 lähtien ja on ehtinyt työskennellä kahdessa eri yksikössä ja kolmessa eri roolissa: ensin rakennuttajainsinöörinä pääkaupunkiseudun talonrakennuttamisen yksikön projektinjohtopalveluissa, sitten infrayksikössä ja viimeisimpänä ympäristöasiantuntijana ympäristö- ja energiapalveluiden tiimissä.

Ketterästi eri tehtäviin tarttuva Taina on ollut mielellään avuksi siellä, missä hänen osaamistaan on eniten kaivattu. Nykyisessä ympäristöasiantuntijan roolissaan hän kokee olevansa elementissään voidessaan ammentaa työhönsä ympäristötekniikan koulutuksestaan sekä aiemmasta kokemuksestaan työmaalla ja suunnittelutyössä.

”En halua erkaantua työmaa-arjesta”

Kun Taina huomasi keväällä 2022, että HTJ:lla etsittiin ympäristöasiantuntijaa vastaperustettuun ympäristö- ja energiapalveluiden tiimiin, ei hän empinyt hakea paikkaa, johon hänet myös valittiin. Tällä hetkellä Taina työstää esimerkiksi kestävän rakennuttamisen ja päästöttömän työmaan toimintamalleja sekä hiililaskentaa. Hän tekee myös BREEAM-sertifiointeihin liittyviä selvityksiä ja tutkii, mitä taksonomiavaatimukset tarkoittavat HTJ:n eri hankkeissa.

Työ kestävän rakennuttamisen aiheiden parissa on ollut Tainalle mielekästä, sillä hän kokee, että ajankohtaisimpia aiheita rakennusalalla ovat tällä hetkellä muun muassa ilmastonmuutos ja sen vaikutuksiin varautuminen. ”Rakennusalalla kuulee yhä paljon muutosvastarintaa ympäristöaiheisiin liittyen. Ihmiset haluavat sitkeästi pitää kiinni vanhoista käytännöistä. Moni asia on kuitenkin nopeasti muuttumassa ilmastonmuutoksen myötä. Nyt on tärkeää pohtia, miten ilmastonmuutos vaikuttaa rakentamiseen ja millaisia rakentamisen ratkaisuja tarvitsemme, jotta rakennukset kestävät muuttuvat olosuhteet”, Taina sanoo.

”Uskon, että moneen ongelmaan on jo olemassa ratkaisuja, mutta ne pitää saada tehokkaammin käyttöön. On esimerkiksi paljon kiertotalouteen ja materiaalien uusiokäyttöön liittyviä asioita, joita voisi edistää rakennushankkeissa myös vapaaehtoisesti. Alalla on harmittavan yleistä ajatella, että käytettävät materiaalit olisivat kertakäyttöisiä. Kiertotalous tulisi nähdä mahdollisuutena eikä ainoastaan taakkana. Tässä on minusta paljon tehtävää ja edistettävää leveällä rintamalla.”

Taina on innostunut laaja-alaisesti kestävän rakennuttamisen aiheista, mutta tiedostaa, että haasteena on se, kuinka hän voi viedä asioita eteenpäin käytännön tasolle: ”Asiantuntijana en halua erkaantua työmaa-arjesta, vaan minun on jatkuvasti mietittävä, miten saamme hyvät aikeet jalkautettua konkretiaksi. On helppoa kirjoittaa tavoitteita asiakirjoihin, mutta vaikeampaa viedä ne käytäntöön. Tämän vuoksi haluan käydä aktiivista keskustelua omien rakennuttamisen asiantuntijoidemme kanssa työmaiden arjesta ja kompastuskivistä.”

Hyvä suunnitelma on sellainen, että se voidaan toteuttaa. Tämän Taina sisäisti jo työssään suunnittelijana, ja ajatus ohjaa häntä myös nykyisin: ”Pyrin aina siihen, ettei kasvaisi kuilua tavoitteiden ja toteutuksen välille. Tämä on mielenkiintoisinta ja haastavinta työssäni. Minusta on tärkeää pureskella ympäristöasioita niistä eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Vain näin voimme päästä kiinni parhaisiin ratkaisuihin.”

Hyvässä porukassa työt luistavat

Kiinnostavan työnkuvan lisäksi Tainalle on tärkeää työssä mukava työyhteisö, josta hän on silmin nähden innostunut. ”Pidän siitä, että työpaikalta löytyy eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä, jotka tekevät yhdessä töitä saman päämäärän eteen. Jos töissä on pelkästään omanlaisia ihmisiä, näkökulma helposti kapenee. Tiimissä tai työparin kanssa sparrailu ja eri asioiden kehittäminen on itselleni mieluinen tapa toimia.”

Työpaikassaan Taina arvostaa sitä, että hän voi tehdä töitä siellä, missä se kulloinkin sujuu parhaiten – oli se sitten toimistolla, työmaalla tai kotitoimistolla. Yrityksen koko on myös hänen makuunsa sopiva. ”HTJ:lla on poikkeuksellisen välitön ilmapiiri ja matala hierarkia läpi organisaation johtotasoa myöten. Koen, että täällä työntekijöitä ja heidän työtään arvostetaan aidosti.”

Kuka?

Nimi: Taina Mattila, rakennuttajainsinööri, ympäristöasiantuntija 
Koulutus: YAMK yhdyskunta- ja ympäristötekniikka 2016, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu; Ins. AMK ympäristötekniikka 2002, Lahden ammattikorkeakoulu
Ura HTJ:lla: noin 5 vuotta
Harrastukset: Tainan intohimona on retkeily ja vaellus. Hänen on päästävä vähintään kerran vuodessa Lapin tuntureille rinkka selässä puhelimen kuulumattomiin.