Ajankohtaista

28.03.2023

Suuryritykset uusivat pakollisia energiakatselmuksiaan taas tänä vuonna

Suuryritykset uusivat pakollisia energiakatselmuksiaan taas tänä vuonna

Suurilla yrityksillä on velvoite yrityksen energiatehokkuuden tarkasteluun neljän vuoden välein. Ensimmäiset lain vaatimat yrityskatselmukset suoritettiin vuonna 2015, ja toinen kierros oli puolestaan 2019. Niinpä tämän vuoden 2023 loppuun mennessä energiakatselmuksen päivitys on jälleen usean yrityksen muistilistalla. 

Yrityksen energiakatselmus koostuu yritysraportista sekä kohdekatselmuksista, joiden tulee kattaa vähintään 10 % yrityksen vuosittaisesta energiankulutuksesta. Yritystason raportissa kootaan yhteen koko yrityksen energiankulutus, sen kehittyminen tarkastelujaksolla sekä analysoidaan sen jakaumaa eri toimintoihin ja toimipaikkoihin. Kohdekatselmuksessa pureudutaan syvemmälle yksittäisen kohteen energiankulutukseen sekä mahdollisuuksiin energiatehokkuuden kehittämiseksi. HTJ:lla tarjoamme apuamme energiakatselmusten tekoon.

Faktaa suuryritysten pakollisista energiakatselmuksista

Velvoite koskee yrityksiä, jotka työllistävät yli 250 henkeä tai joiden vuosiliikevaihto on yli 50 M€ ja taseen loppusumma yli 43 M€. Suuryritysten pakollinen energiakatselmus pohjautuu säädöksiin:

  • Energiatehokkuuslaki 1429 / 2014
  • Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista 20 / 2015
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kohdekatselmusten raportoinnista 41 / 2015

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä saa toimia henkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys.

Velvoitteen lisäksi myös hyötyjä

Lakisääteisen yrityksen energiakatselmuksen yhteydessä on mahdollista tunnistaa energiasyöppöjä ja hukkakulutusta niin yritystasolla kuin yksittäisissä kohteissakin. HTJ:n jalkautuessa kohdekäynnille kiinnitämme huomiota järjestelmien toimintaan ja tarpeita vastaavaan käyttöön sekä tunnistamme mahdollisuuksia kehittää tilojen energiatehokkuutta. Kustannustehokkaiden energiansäästöinvestointien lisäksi tuomme raportissamme esiin mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen esimerkiksi tulevien PTS-korjausten yhteydessä.

Yritystason kulutusanalyysi voi puolestaan nostaa esiin poikkeuksellisen paljon kuluttavia kiinteistöjä, joiden energiatehokkuutta voisi olla tarpeen kartoittaa tarkemmin. Toisaalta se nostaa esiin myös ominaiskulutuksiltaan tehokkaimmat kohteet, joiden hyviin käytäntöihin voi olla hyödyllistä pureutua syvemmin. 

Katselmuksen jälkeen HTJ:n asiantuntija käy raportit ja johtopäätökset läpi asiakkaan kanssa, ja sovimme tarvittavista jatkotoimenpiteistä säästöpotentiaalin jalkauttamiseksi kohteisiin. Olemme tarvittaessa apuna myös säästötoimenpiteisiin liittyvissä lisäselvityksissä sekä niiden rakennuttamisessa.

Kiinnostuitko?

Jos olet kiinnostunut yrityksesi energiakatselmuksesta, ole yhteydessä ja keskustellaan aiheesta lisää! 
 

Satu Karjalainen
Toimialapäällikkö, Ympäristö- ja energiapalvelut 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Puh. 044 257 3543
satu.karjalainen@htj.fi