Ajankohtaista

15.03.2021

HTJ mukana maailman suurimmassa lämmön kausivarastohankkeessa

HTJ mukana maailman suurimmassa lämmön kausivarastohankkeessa

Uusiutuvan energian hankkeissa nähdään paljon innovatiivisia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Näitä tarvitaankin, sillä ilmastonmuutoksen torjumiseksi useat maat, kaupungit ja yritykset ovat asettaneet itselleen päästötavoitteita, jotka tähtäävät muun muassa fossiilisista energiamuodoista luopumiseen jo lähivuosien aikana. Yksi ainutlaatuisimmista innovaatioista on Vantaan Energialla. Siinä maan alle rakennetaan maailman suurin lämmön kausivarasto.

Rakennushankkeista sanotaan usein, että ne nousevat, mutta tällä kertaa kyse on kaivautumisesta 50–60 metriä maan uumeniin. Vantaan Energian hankkeessa kallioperään rakennetaan miljoonan kuutiometrin luolasto lämmön kausivarastolle, jonka energianvarastointikapasiteetti on 90 gigawattituntia. Se vastaa keskikokoisen kaupungin vuosittaista lämmönkulutusta. Lämmön kausivarasto sijoittuu Vantaan Kuusikkoon.

Lämmön kausivarasto on tärkein osa Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hanketta, jossa edetään kohti fossiilisista polttoaineista vapaata energiantuotantoa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. Uusiutuvaa ja kiertotalousenergiaa säilövän kausivaraston avulla vähennetään riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä, jotka ovat aiemmin paikanneet tuotannon ja kulutuksen kausittaista vaihtelua. 

”Lämmön kausivarasto on ratkaisevin tekijä siirryttäessä fossiilittomaan energiantuotantoon, mikä näkyy vantaalaisille ympäristöystävällisempänä ja vähäpäästöisenä lämpönä. Lämmön kausivarasto tullaan toteuttamaan taloudellisesti siten, ettei asiakashintaa tarvitse sen vuoksi nostaa”, Vantaan Energian kehityspäällikkö Matias Siponen kertoo.

HTJ tarjoaa hankkeeseen projektipäällikköpalvelun eli toimii tilaajan – Vantaan Energian – edustajana. Vantaan Energian kumppaniksi HTJ valikoitui laajan osaamisensa ansiosta.

”HTJ täydentää Vantaan Energian osaamista tuomalla lämmön kausivarasto -hankkeeseen infrarakentamisen sekä allianssitoiminnan osaamisensa, mikä on tässä hankkeessa suuressa roolissa. HTJ:lla on tärkeä vastuu siitä, että hankkeen ratkaisut tehdään tilaajan parhaaksi.”

Korkeampi lämpötila varastoi enemmän energiaa

Kausivarasto mahdollistaa kesäaikaisten hukkalämpöjen, jätteen energiahyötykäytöstä kesällä syntyvän ylijäämälämmön sekä aurinkoenergian varastoimisen alhaisen lämmitystarpeen aikana. Varastoitu lämpö hyödynnetään pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri. 

Suuren koon lisäksi varastossa ainutlaatuista on, että varastoon säilötyn veden lämpötila saadaan uusinta tekniikkaa hyödyntäen säilymään jopa 140-asteisena. Korkea lämpötila saavutetaan innovatiivisella luonnolliseen paineeseen perustuvalla ratkaisulla. Sijoittamalla varasto syvälle, noin 50 metriä luonnollisen pohjaveden pinnan alapuolelle, varmistetaan veden säilyminen nestemäisessä muodossa myös yli sadan asteen lämpötilassa veden muodostaman paineen johdosta. Tällöin paine on niin korkea, ettei vesi höyrysty. Korkeampi lämpötila tarjoaa lähes kaksinkertaisen energian varastointikapasiteetin samassa tilavuudessa.

”Energian varastointi on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä keinoista siirtyä hiilineutraaliin energiajärjestelmään ja siksi lähdimme kehittämään lämpöenergian kausivarastointia. Vantaalla ei ole valmiita luolastoja, mitä hyödyntää, joten meidän oli pakko keksiä ratkaisu, miten teemme varaston taloudellisesti järkevästi”, Siponen kertoo ennakkoluulottoman hankkeen taustoista.

Allianssimuoto varmistaa parhaat ratkaisut

HTJ:n Jani Lehtola toimii hankkeessa projektipäällikkönä ja Vantaan Energian edustajana. Lehtola on isoista haasteista innostuva ammattilainen, jolle lämmön kausivarasto -hanke on merkityksellinen monella tavalla. 

”Tämä on ainutlaatuinen hanke niin teknologian kuin ympäristöhyötyjen näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja päästötavoitteet vaativat tämän kaltaisia ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotta asetettuihin tiukkoihin tavoitteisiin päästään. Vantaan Energia toimii tässä suunnannäyttäjänä”, Lehtola toteaa. 

Lämmön kausivarasto toteutetaan allianssimallina yhteistoiminnallisesti. Allianssimallissa hankeorganisaation muodostavat hankkeen tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija, jotka kaikki vastaavat yhdessä hankkeen onnistumisesta sekä parhaiden, innovatiivisten ratkaisujen löytymisestä tilaajan tavoitteiden täyttämiseksi. Hankkeessa projektipäälliköltä vaaditaan johtajuutta, kykyä hallita koko projektikokonaisuutta ja vahvoja yhteistyötaitoja. 

”Minulle hanke on kiinnostava myös siksi, että se toteutetaan perinteisen urakkamallin sijaan allianssimuotona, jossa huolet, riskit ja onnistumiset ovat kaikkien osapuolten kesken yhteisiä.  Silloin yhteistyön toimivuus ja ihmiset ovat hankkeen onnistumisen kannalta keskeisiä asioita”, Lehtola kertoo.

Hankkeen allianssiryhmän kokoaminen on parhaillaan käynnissä ja suunnittelutyöt aloitetaan alkusyksystä 2021. Rakennustyöt on tarkoitus päästä aloittamaan syksyllä 2022. Tavoitteena on, että lämmön kausivarasto otetaan käyttöön vuonna 2026.

Lisätietoja:
Jani Lehtola
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
040 843 2775
jani.lehtola@htj.fi

Matias Siponen
Kehityspäällikkö
Vantaan Energia Oy
050 494 6115
matias.siponen@vantaanenergia.fi

Jutun kuva: Vantaan Energia